V letu 2018 otroški dodatek tudi v 7. in 8. dohodkovnem razredu

S 1. 1. 2018 so »ugasnili« varčeval-ni ukrepi na področju otroških dodatkov, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF).
Od začetka leta so ponovno uvedeni otroški dodatki v 7. in 8. dohodkovnem razredu. Otroške dodatke bo zato letos predvidoma prejemalo dodatnih 45.000 otrok.

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. V Sloveniji po uradnih podatkih otroške dodatke prejema okoli 249.000 otrok, povprečna višina dodatka pa je 76 evrov na otroka.

Višina otroškega dodatka se sicer določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Primeri otroških dodatkov v 7. in 8. dohodkovnem razredu

Dva starša z enim otrokom:
Če starša skupaj zaslužita med 1.998 € in 2.534 € se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 2.534 € in 3.060 € pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

Dva starša z dvema otrokoma:
Če starša skupaj zaslužita med 2.637 € in 3.379 € se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če skupaj zaslužita med 3.379 € in 4.079 € pa se uvrstita v 8. dohodkovni razred.

Jože Bonča

By | 2018-02-05T11:03:51+00:00 januar 21st, 2018|Novice|0 Comments