Kako postati član?

Kako postati član? 2018-02-03T10:01:22+00:00

ZAKAJ?
Odgovor je enostaven, ker:

 • sindikat ščiti pravice delavcev v delovnem razmerju in ob prenehanju delovnega razmerja,
 • se sindikat pogaja pri oblikovanju oz. sprejemanju pravic iz dela in delovnega razmerja ter drugih interesov svojih članov,
 • sindikat podpisuje kolektivne pogodbe (na ravni dejavnosti in na ravni gospodarske družbe) ter nadzira njihovo izvajanje,
 • sindikat izraža posebne interese svojih članov in jih usklajuje z drugimi sindikati,
 • sindikat predlaga zakone na delovnopravnem področju in njihove spremembe,
 • član lahko pridobiti vse informacije, ki zadevajo njegov delovnopravni položaj tj. pravice iz veljavne delovnopravne zakonodaje, kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca in pogodbe o zaposlitvi,
 • član ima pravico voliti in biti voljen v organe sindikata,
 • ima član pravico uživati sindikalno varstvo, če bi bil zaradi uresničevanja sindikalne politike in ciljev postavljen v neenakopraven in manj ugoden položaj,
 • lahko član letuje v objektih sindikata (Terme Čatež, Terme Olimia, Podkoren, Avtokamp Vinica),
 • lahko uživa tudi druge sindikalne ugodnosti (popusti v raznih trgovinah, nakup kart po nižji ceni za Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmarješke Toplice, …)
 • ima član možnost uveljavitve kreditne ugodnosti pri Delavski  hranilnici,
 • lahko član zahteva in dobi brezplačno pravno pomoč (plačilo odvetniških storitev) pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja.
PRENOS PRISTOPNE IZJAVE