Območna enota Novo mesto

Območna enota Novo mesto 2018-03-13T09:48:20+00:00

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
Območna enota Novo mesto
Kolodvorska ulica 1
8000 Novo mesto

Telefon: 07 33 21 190
Fax: 07 29 83 821
E-pošta: zdss.solidarnost@siol.net

Koordinacija je najvišji organ območne enote, ki ga sestavljajo naslednji člani:

 • Slavko Pungeršič, vodja Območne enote Novo mesto
 • Marjan Kastelec, namestnik vodje Območne enote Novo mesto
 • Dušan Beševič, član
 • Franci Krnc, članica
 • Joško Šketelj, član
 • Ivanka Grubar, članica
 • Matko Darko, član
 • Skupek Ljubo, član
 • Valerija Smrke, član
 • Vladimir Metelko, član
 • Milan Piletič, član
 • Drago Lunder, član
 • Jerica Vovko, članica
 • Mateja Zelič, član
 • Anton Žnidaršič, član

 

Kontakti

Slavko Pungeršič
Vodja Območne enote Novo mesto
e-pošta: slavko.pungersic@sindikat-solidarnost.si
T: 041 490 650

Marjan Kastelec
Namestnik vodje Območne enote Novo mesto
e-pošta: marjan.kastelec@sindikat-solidarnost.si
T: 031 678 046

Tajana Stipan
Sekretarka območne enote Novo mesto
e-pošta: tajana.stipan@sindikat-solidarnost.si
T: 07 33 21 190