Organi

Organi 2018-01-30T12:15:34+00:00

Organi ZDSS – SOLIDARNOST so:

  • Kongres ZDSS – SOLIDARNOST,
  • Predsedstvo ZDSS – SOLIDARNOST,
  • Predsednik ZDSS – SOLIDARNOST,
  • Nadzorni odbor ZDSS – SOLIDARNOST,
  • Odbori in komisije ZDSS – SOLIDARNOST.

1. Kongres ZDSS – SOLIDARNOST

Kongres ZDSS – SOLIDARNOST je najvišji predstavniški organ, ki ga sestavljajo
neposredno izvoljeni delegati Posameznih sindikatov ZDSS – SOLIDARNOST in
predsedniki Posameznih sindikatov ZDSS – SOLIDARNOST s štiriletnim mandatom.

2. Predsedstvo ZDSS – SOLIDARNOST

Nada Pavlič
predsednica ZDSS-SOLIDARNOST
T: 030 646 313
e-pošta: nada.pavlic@sindikat-solidarnost.si

Slavko Pungeršič
podpredsednik
T: 041 490 650
e-pošta: slavko.pungersic@sindikat-solidarnost.si

Franc Zupanc
podpredsednik
T: 041 494 894
e-pošta: franc.zupanc@sindikat-solidarnost.si

Albert Pavlič
organizacijski sekretar
T: 041 353 304
e-pošta: albert.pavlic@sindikat-solidarnost.si

Nina Avbelj Lekić
izvršna sekretarka za pravne, ekonomske in socialne zadeve
T: 031 224 588
e-pošta: nina.avbelj-lekic@sindikat- solidarnost.si

Benjamin Ornik
sekretar predsedstva
T: 040 294 292
e-pošta: benjamin.ornik@sindikat-solidarnost.si

Darko Matko
član
T: 041 485 337
e-pošta: darko.matko@sindikat-solidarnost.si

Ljubo Skupek
član
T: 051 415 832
e-pošta: ljubo.skupek@sindikat-solidarnost.si

Marjan Kastelec
član
T: 031 678 046
e-pošta: marjan.kastelec@sindikat-solidarnost.si

Vladimir Metelko
član
T: 051 331 501
e-pošta: vladimir.metelko@sindikat-solidarnost.si

3. Nadzorni odbor ZDSS – SOLIDARNOST

Andrej Jevšenak
T: 040 676 466
e-pošta: andrej.jevsenak@sindikat-solidarnost.si

Jože Novak
T: 041 726 672

Janez Bizjak
T: 040 759 931
e-pošta: janez.bizjak@cgp.si

4. Odbori in komisije ZDSS – SOLIDARNOST

 

SLUŽBE

Ljubljana:
Nina Avbelj Lekić
Izvršna sekretarka za pravne, ekonomske in socialne zadeve
e-pošta: nina.avbelj-lekic@sindikat- solidarnost.si
 pravno svetovanje
T: 01 29 13 294

Andreja Zorec
Blagajničarka ZDSS
e-pošta: andreja.zorec@sindikat-solidarnost.si
 računovodstvo
T: 01 29 13 290

Novo mesto:
Tajana Stipan
Sekretarka območne enote Novo mesto
e-pošta: tajana.stipan@sindikat-solidarnost.si
 pravno svetovanje
T: 07 33 21 190