Vrednote

Vrednote 2018-01-25T10:21:41+02:00

Zveza delavcev – Solidarnost je uresničevala svoje naloge in cilje:

  • s solidarnostjo in podporo, ki temelji na načelu »Vsi za enega, eden za vse«,
  • s povezovanjem in združevanjem ter enotnim nastopom vseh sindikatov v Republiki Sloveniji in sindikatov zunaj Republike Slovenije,
  • s strokovnim in odločnim delovanjem v organih posameznih družb, organizacij in države,
  • s sklepanjem kolektivnih pogodb na vseh ravneh,
  • z uveljavljanjem vseh pravic, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij, ustave, zakonov in drugih predpisov,
  • z organiziranjem vseh oblik sindikalnega boja, vključno s stavko.