Krepitev kompetenc socialnih partnerjev na področju delovnopravne zakonodaje in varnosti pri delu

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, ki je reprezentativna sindikalna centrala na državni ravni, med 1. 12. 2017 in 31. 8. 2021, vodi projekt »Krepitev kompetenc socialnih partnerjev s poudarkom na delovnopravni zakonodaji in varnosti pri delu.«

Gre za projekt, katerega poglavitni cilj je krepitev in povečanje usposobljenosti socialnih partnerjev za uspešno in učinkovito vodenje socialnega dialoga. Posledično pa tudi povečanje usposobljenosti in kompetentnosti predstavnikov sindikatov (predsednikov, sindikalnih zaupnikov …) za aktivno delovanje na področju zagotavljanja pravne varnosti članov ter povečanja pravne varnosti na ravni posameznikov iz vrst aktivnega prebivalstva skratka zaposlenih.

Projekt se v pretežni meri financira iz sredstev evropskega socialnega sklada Projektov sofinanciranja socialnih partnerjev je razpisalo pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, financira pa se v pretežni meri iz sredstev Evropskega socialnega sklada, v manjšem delu pa iz sredstev proračuna RS.

V projektu kot partnerica sodeluje tudi Regionalna gospodarska zbornica Celje s katero je Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost doslej praviloma sodelovala preko vključevanja obeh organizacij v procese »bipartitnega« in «triparti-tnega« socialnega dialoga na regijski in tudi državni ravni.

V sklopu projekta bo organiziranih vrsto strokovnih usposabljanj in delavnic natemo delovno pravne zakonodaje in varnosti pri delu. Njihov namen je dvigniti usposobljenost ter nadgraditi znanje in kompetence članov in zaposlenih pri projektnih partnerjih ter pri naših članskih organizacijah.

Vsebina delavnic, ki jo bo izvajala Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost (ZDSS), bo zajemala naslednja področja:

  • Izvajanje in vodenje socialnega dialoga,
  • Kolektivno dogovarjanje in pogajalske tehnike,
  • Delovnopravna zakonodaja,
  • Zagotavljanje pravne varnosti za aktivno populacijo.

Na vsa usposabljanja so vabljeni predsedniki sindikatov in sindikalni zaupniki, o čemer boste pravočasno seznanjeni.

Izkušenje in dosedanje delo obeh projektnih partnerjev – Zveze delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost in Regionalne gospodarske zbornice Celje – pričata, da je raven socialnega dialoga v Sloveniji nizka (slaba), kar že samo »ponuja« veliko možnosti za rast in krepitev v kvalitativnem, kot tudi v kvantitativnem smislu.

Jože Bonča

By | 2018-02-05T11:04:12+02:00 januar 21st, 2018|Novice|0 Comments