Predstavitev

Predstavitev 2020-02-14T12:04:38+02:00

ZDSS-Solidarnost je reprezentativna centrala na državni ravni in opravlja dejavnost sindikatov. Od leta 2007 sodelujemo v Ekonomsko socialnem svetu Republike Slovenije (ESS) in v delovnih skupinah, ki so ustanovljene v okviru Ekonomsko socialnega sveta.

Zveza delavskih sindikatov Slovenije- Solidarnost je samostojna, neodvisna in demokratična organizacija, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese svojih članov.
Deluje po načelu solidarnosti (»vsi za enega eden za vse«) in vzajemnosti ter neodvisno od političnih strank in organov oblasti.

Namen ustanovitve in delovanja ZDSS – SOLIDARNOST je uveljavljanje in zaščita delavskih pravic in njihovih interesov ter izboljšanje ekonomskega, pravnega, socialnega in gospodarskega položaja svojih članov na vseh ravneh. Redno sodelujemo pri pripravi podlag za oblikovanje politik s področja delovnega prava in zaščite delavcev ter sooblikujemo bipartitni in tripartitni socialni dialog na ravni podjetij, panog, ki jih pokrivamo, ter tudi celotne države. Sodelujemo pri sprejemanju zakonodaje z delovnopravnega področja, socialnega področja, zdravstvene zakonodaje in področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Svojo pisarno imamo tako v Ljubljani kot v podružnici v Novem mestu, kjer našim članom zagotavljamo pravno pomoč.

Pri svojem delu se aktivno povezujemo z drugimi reprezentativnimi sindikati in njihovimi združenji ter drugimi deležniki na področju oblikovanja socialnega dialoga.
Poslovne prostore imamo v Ljubljani, Trg OF 7, II. Nadstropje. Prav tako imamo v najemu pisarno v Novem mestu na naslovu Foersterjeva ulica 10, Novo mesto, v kateri deluje naša območna enota Novo mesto.