ANALIZE STANJA

ANALIZE STANJA 2018-07-19T10:15:59+02:00

V okviru projekta »Krepitev kompetenc socialnih partnerjev s poudarkom na delovnopravni zakonodaji in varnosti pri delu« je bilo raziskano in analizirano dejansko stanje na področju socialnega dialoga ter trga dela in opravljen pregled domačih in tujih dobrih praks na teh področjih.

Izvedene so bile tri analize s pregledom domačih in tujih dobrih praks (ena s področja stanja socialnega dialoga pri nas in v tujini in dve s področja dela pri nas in v tujini s poudarkom na problematiki zaposlovanja mladih in starejših):  

POROČILO ANALIZE STANJA NA PODROČJU SOCIALNEGA DIALOGA V SLOVENIJI IN TUJINI TER PREGLED DOBRIH PRAKS DOMA IN V TUJINI

POROČILO ANALIZE STANJA NA TRGU DELA: ZAPOSLOVANJE MLADIH TER UPRAVLJANJE Z MLAJŠIMI ZAPOSLENIMI V SLOVENIJI IN TUJINI

POROČILO ANALIZE STANJA NA TRGU DELA: ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH TER UPRAVLJANJE S STAREJŠIMI ZAPOSLENIMI V SLOVENIJI IN TUJINI

 

Projekt je financiran s strani Javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki ga izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Republika Slovenija, v sodelovanju z Evropskim socialnim skladom, Evropska unija.